ByggAi-bloggen

ByggAi-bloggen

Om Blogg.ByggAi.se?

Nyheter, tankar och visioner om ByggAi.se samlas här. Förslag från användare har alltid styrt utvecklingen av ByggAi.se!

Årets Innovation 2008

AllmäntPosted by Mats Wed, December 02, 2009 01:06:04

smiley Årets Innovation 2008,

ByggAi.se utsågs den 1/12 2009 till Årets innovation 2008 - av SBUF Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Priset överlämnades till projektledare Mats Persson vid en bankett på Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm.

Stort tack till medverkande i projektet: Åke Bergh, Lotta Sigfrid

Stort tack till Britt Borgström vid Sveriges Byggindustrier och Christer Karström från FoU-Syd som stöttat projektets alla ansökningar och genomförande.

Stort tack till alla i referensgruppen: Peab, Skanska, ByggCompagniet i Malmö, Uponor, Bravida, Rörläggaren i Malmö, Hermods, NCC, Bravida m fl.

Utvecklingen av systemet fortsätter!!!!!