ByggAi-bloggen

ByggAi-bloggen

Om Blogg.ByggAi.se?

Nyheter, tankar och visioner om ByggAi.se samlas här. Förslag från användare har alltid styrt utvecklingen av ByggAi.se!

..och motiveringen är..

AllmäntPosted by Mats Tue, December 15, 2009 08:44:32

SBUFs (Svenska Byggbranschens UtvecklingsFonds) motivering till Årets Innovation 2008 är:

Motivering:

Projektet behandlar en fråga som är central för byggföretagen - att förbättra planeringen av byggproduktion - och ger stor branschnytta, bland annat genom att bidra till mervärde i form av högre kvalitet, lägre kostnader och förbättrad arbetsmiljö. Projektet prövar även innovativa vägar för informationsspridning till byggarbetsplatser och byggutbildningar genom webbplatsen www.byggAi.se.

Ett förtjänstfullt och träget arbete med framtagning av systematiska arbetsinstruktioner som har pågått under flera år, vilket nu uppmärksammas genom utmärkelsen Årets Innovation 2008 för det senaste projektet i serien.

!!!